Ukrainska barn och deras familjer är särskilt utsatta i ryska invasionen av Ukraina. Uppskattningsvis hälften av de 13 miljoner ukrainare som är på flykt är barn. Många barn har dessutom blivit föräldralösa pga kriget.

Svenska och internationella hjälporganisationer som Rädda Barnen, SOS Barnbyar, UNICEF, Plan International och Världens Barn / Radiohjälpen finns på plats med egna katastrofteams eller via lokala partners.

Dina gåvor till dessa hjälporganisationer används dels till omedelbar krishjälp som kontantstöd, sjukvårdsutrustning, läkemedel och personal till lokala sjukhus, psykosocialt stöd, mat, dricksvatten, hygienartiklar och varma kläder, evakuering och transport till grannländerna Rumänien, Polen och Moldavien, tak över huvudet m.m.

Dels används pengarna du donerar till mer långsiktiga projekt efter krisen som finansiering av barnhem och skolgång.

rädda barnen

Bli medlem i eller donera pengar till Rädda Barnen som stöttar drabbade barn & deras familj på plats med pengar till mat, hyra, och medicin men också hygienprodukter, skydd mot vinterkylan, trygga platser, psykosocialt stöd, tillgång till skolundervisning m.m.

UNICEF

Bli medlem i eller ge pengargåvor till UNICEF som hjälper de krigsdrabbade barnen och deras familjer i Ukraina med akut sjukvård, tak över huvud, mat, rent dricksvatten, psykosocialt stöd m.m. UNICEF har också mobila hjälpteams på plats.

UNHCR

Ge pengargåvor till UNHCR för att stötta deras arbete för de drabbade barnen och deras familjer på plats. Pengarna går bl.a. till akuta nödpaket som räddar liv.

Erikshjälpen

Bidra med pengar till Erikshjälpens katastroffond till förmån av drabbade barn och familjer i Ukraina i form av mat, hygienartiklar och andra förnödenheter men också psykosocialt stöd.

SOS BARNBYAR

Donera pengar till SOS Barnbyars katastroffond för att etablera ännu fler trygga platser för barn och familjer i Ukraina och riktade humanitära hjälpinsatser där de behövs bäst.

barnens hopp

Stötta Barnens Hopp som hjälper barnfamiljer som lever i svår fattigdom i staden Reni i Ukraina och i de omkringliggande byarna genom matpaket och ved, genom mediciner och sjukvård. De driver också rehabiliteringshemmet Novy Dom.

plan international

Swisha ditt stöd till Plan International som går till att ukrainska barn på flykt skyddas från våld och övergrepp, har tillgång till säkra platser där de kan få vara barn, får stöd i att bearbeta sina upplevelser och kan börja gå i skolan igen. 

världens barn

Ge en gåva till Radiohjälpen / Världens Barn som driver ett flertal projekt för barn som befinner sig på flykt från andra pågående konflikter, fattigdom eller klimatförändringar.

”Hoppas de fortsätter att skänka saker och handla i butiken! Och vi skulle behöva några fler volontärer. Alla vi i styrelsen och alla i butiken jobbar gratis. Hjälpen behövs verkligen i Ukraina. Behovet är bottenlöst”, säger Mia Kinnunen, aktiv i Barnens Hopp, till tidningen Mitt i.

© 2023 HelpUkraina.se