Du kan stötta demokratin, media och mänskliga rättigheter i Ukraina och Ryssland genom att donera pengar till människorättsorganisationer som Reportrar utan Gränser, Palmecentret, Individuell Människohjälp, Amnesty International och Civil Rights Defenders som i sin tur hjälper ukrainska människorättsförsvarare och journalister.

Samtidigt utsätter de ryska ockupanterna många tjejer och kvinnor för sexuellt våld. UN Women, Kvinna till Kvinna och andra organisationer stöttar kvinnorörelsen på plats och kvinnor på flykt.

CIVIL RIGHTS DEFENDERS

Bidra till Civil Rights Defenders akutfond som stöttar människorättsförsvarare i Ukraina som är i fara och oberoende journalister som behöver vara kvar på plats för att kunna rapportera.

reportrar utan gränser

Skicka pengar till Reportrar Utan Gränsers krisfond för att snabbt kunna bistå utsatta journalister på plats i Ukraina.

östgruppen

Du kan hjälpa de demokratiska krafterna i Ryssland genom ett bidrag till Östgruppen inom initiativet Target Aid.

individuell människohjälp

Stötta Individuell Människohjälp/IM som finns på plats i Ukraina för att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter.

PALMECENTret

Ge en pengargåva till Palmecentret som stöttar demokratirörelser och människorättsaktivister i Ukraina.

AMNESTY INTERNATIONAL

Skriv på Amnesty Internationals upprop till Ryssland att omedelbart upphöra med det urskillningslösa våldet, skydda civila och respektera internationellt rätt i Ukraina.

UN WOMEN

UN Women arbetar i Ukraina sedan 2015. Ditt bidrag går till stöd av kvinnorörelsen och kvinnorättsaktivister i Ukrana, expertstöd för dokumentation av sexuella krigsbrott, stöd till kvinnor som flytt till närliggande länder m.m.

KVINNA TILL KVINNA

Ge en gåva till Kvinna till Kvinna som stöttar utsatta kvinnor i Ukraina via kvinnorättsförsvarare och organisationer på plats.

© 2023 HelpUkraina.se