Ansök hos Migrationsverket om ekonomiska stöd så som dagersättning, särskilt bidrag eller bostadsersättning. Om du är sjuk eller om det gäller din förlossning kan du ansöka om ersättning för transport till vårdcentral, tandläkare eller sjukhus.

Ersättningen som du får sker via Migrationsverkets bankkort.

BANKKORT FRÅN MIGRATIONSVERKET

Det mesta i Sverige betalas via bankkort och digitalt. Ekonomiska ersättningen som du får från Migrationsverket sätts in på ett bankkort.

BOSTADSERSÄTTNING

Om du bor ensam i en bostad och har ett förstahandskontrakt, andrahandskontrakt eller bostadsrätt så kan du få bostadsersättning.

DAGERSÄTTNING

Om du inte tjänar egna pengar eller har andra tillgångar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket i form av dagersättning.

ERSÄTTNING FÖR SJUKRESOR

Vid sjukdom eller förlossning kan du ansöka om ersättning för resan till vårdcentralen, tandläkaren eller sjukhuset.

SÄRSKILT BIDRAG

Om dagersättning inte är tillräckligt för att täcka dina behov eller din familjs behov så kan du ansöka om särskilt bidrag.

© 2023 HelpUkraina.se