Skapa ett konto med användarnamn och lösenord hos Migrationsverket och börja ansökningsprocessen för uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Om du har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd så kan du ta reda på information på vad det innebär och hur det kan hjälpa dig vidare att hitta boende och jobb, få ekonomiskt stöd och tillgång till svensk sjukvård.

Har du tagit med dig en hund, katt eller andra djur så ska du läsa om reglerna för sällskapsdjur. 

AKTIVITETER OCH UPPLEVELSER

Fråga din kommun om de erbjuder aktiviteter eller besök Skansen för en upplevelse.

ASYL – ANSÖK

Om du inte uppfyller kraven för att bli beviljad uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan du istället ansöka asyl.

AVVISNING OCH UTVISNING

Avvakta om du har fått avvisnings- eller utvisningsbeslut och stanna kvar i Sverige tills verkställighetsstoppet upphör.

BEVILJAD UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Nya möjligheter öppnas upp när du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 

EU:S MASSFLYKTSDIREKTIVET

En samlingssida finns med information som besvarar de allra vanligaste frågorna.

HITTA BOSTAD

Om du inte kan ordna eget boende besök Migrationsverkets kontor och fråga om hjälp med bostad. 

POST­A­DRESSER OCH FAXNUMMER TILL MIGRATIONSVERKET

Posta eller faxa dina dokument om du inte har tillgång till internet eller möjlighet att ta dig till Migrationsverkets kontor.

SAMORDNINGSNUMMER

Om du inte är folkbokförd i Sverige behöver du ansöka om samordningsnummer på närmaste kontor så att du får en identitetsbeteckning.

SÖK ARBETE I SVERIGE

Om du är över 16 år och har fått uppehållstillstånd kan du registrera dig och söka arbete. 

Manpower: Få stöttning i jöbBsökandeT

Känns det svårt att anpassa sig till svenska arbetsmarknaden? Vet du inte var du ska börja? Manpower Matchning hjälper dig.

Mentorprogram: få stöttning i jobbsökandet

Mitt Livs Chans erbjuder kostnadsfri mentorprogram och stöttning från en mentor i ditt jobbsökande. Sista ansökningsdag är den 6 augusti.  

UPPEHÅLLSTILLSTÅND MED TILLFÄLLIGT SKYDD

Skapa ett konto och registrera din ansökan i e-tjänsten eller genom att besöka Migrationsverkets kontor.

ÄGARE AV SÄLLSKAPSDJUR

Anmäl ditt sällskapsdjur till tullpersonal eller veterinär när du anländer till svenska gränsen.

© 2023 HelpUkraina.se