Du som har flytt från Ukraina, som vuxen eller barn, kan ha rätt till sjukvård – primärvård eller specialistvård, tandvård, hälsoundersökning, covid 19-vaccin och stöd när du har blivit utsatt för våld eller människohandel m.m.

BESÖK EN VÅRDMOTTAGNING

Om du behöver vård så kan du gå till en valfri vårdcentral eller vårdmottagning i hela Sverige.

SJUKVÅRD OCH TANDVÅRD

Du som har flytt från Ukraina erbjuds samma sjukvård och tandvård som asylsökande. För att få tillgång till den vården behöver du först registrera dig hos Migrationsverket.

UPPEHÅLLSTILLSTÅNDSKORT VID SÖK AV VÅRD

Du behöver visa uppehållstillståndskort när du eller ditt barn söker vård i Sverige.

VACCIN MOT COVID-19

Du kan vaccinera dig mot covid-19 i din region om du är äldre än 12 år.


Hälsoundersökning

Du som kommer till Sverige från kriget i Ukraina ska erbjudas en hälsoundersökning av regionen du vistas i.

HJÄLP VID VÅLD

Du kan få stöd om du lever med våld så som fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt eller försummelse.

PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL

Information och kontaktuppgifter om du har utnyttjats för prostitution eller människohandel.

© 2023 HelpUkraina.se