Hjälp ukrainare i Sverige

Privatpersoner, föreningar och företag kan hjälpa 62 385 ukrainarna som har flytt till Sverige med allt från boende och jobb till att ställa upp som kontaktperson och tolk.

Boende

Som privatperson kan du öppna upp hela eller delar av ditt hem för ukrainska flyktingar. Även fastighetsägare kan bidra med boende.

jobb

Du som är arbetsgivare kan erbjuda ukrainare jobb i Sverige eftersom flyktingar från Ukraina beviljats uppehålls- och arbetstillstånd t.o.m. 4 mars 2024.

volontär

Många organisationer söker volontärer som ställer upp som faddrar, tolkar, psykologer m.m. för att ukrainare snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Hjälp ukrainare på plats i Ukraina

Bästa sättet att hjälpa de 17,7 miljonerna drabbade av kriget i Ukraina är genom att donera pengar till svenska och internationella hjälporganisationer som är på plats i Ukraina eller har samarbetspartners i landet.

humanitär hjälp

Donera pengar till svenska eller internationella hjälporganisationer som hjälper människorna i Ukraina med mat, vatten, skydd, psykosocialt stöd, sjukvård, evakuering m.m.

barn & deras familjer

Hjälp barn och deras familjer som är krigets mest sårbara med mat, vatten, sjukvård, boende, evakuering, psykosocialt stöd m.m.

demokrati & männskliga rättigheter

Oberoende journalister och människorättsförsvarare i både Ukraina och Ryssland behöver ditt stöd för att kunna fortsätta kämpa för demokrati.

lhbtiq+ personer

Stötta utsatta homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra LGBTIQ+ personer i Ukraina med allt från evakuering och boende till sjukvård och psykosocialt stöd.

skicka pAKET & PENGAR

Du kan också skicka pengar och paket med förnödenheter direkt till familj och bekanta i Ukraina.

djur

Även hundar, katter och andra sällskapsdjur har drabbats av kriget och behöver mat, veterinärvård och transport till djurhem eller ett nytt boende.

© 2023 HelpUkraina.se