Läget för många homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra LGBTQI+ personer i Ukraina har redan före kriget inte alltid varit lätt. Nu är många oroade att tuffa ryska antigay-lagar ska börja gälla.

”Före Rysslands invasion har det funnits en allmänt negativ inställning till hbtqi-personer i Ukraina, även om det blivit bättre med åren. Trots det har det ändå funnits möjligheter för många att använda sina demokratiska rättigheter”, förklarar Emma Isberg i Studio DN.

Det finns också tecken på att LGBTQI+ personer inte är inkluderade i allmänna stödprogram eller blir rentav exkluderade. Det är också svårt att hitta skydd när man vet att man inte är omtyckt.

Du kan därför stötta RFSL, Regnbågsfonden, Insight LGBTQ, OutRight Action m.fl. som samlar pengar för att evakuera LGBTQI+ personer, stötta LGBTQI+ organisationer på plats och för att erbjuda mat, dricksvatten, boende, HIV-medicin, psykosocialt stöd, juridiskt stöd m.m.

rfsl

Stötta RFSL som just nu samlar pengar för att hjälpa utsatta LGBTQI+ personer i Ukraina med bl.a. evakuering och stöd till lokala LGBTQI+ grupper.

RegnbåGsfonden

Bidra till Childhoods regnbågsfond i Ukraina som sedan 2019 skyddar LGBTQI+ ungdomar mot övergrepp.

insight LGBTQ

Donera pengar till Insight, Ukrainas viktigaste människorättsorganisation med fokus på landets LGBTQI+ personer. De bistår med mat, psykosocialt och juridiskt stöd, läkemedel, evakueringsboende m.m.  

Outright action

Ge en peng till OutRight Action Internationals stödfond för att hjälpa LGBTQI+ personer i Ukraina med mat, vatten, transport, boende, vård, hormonterapi, HIV-medicin, psykosocialt stöd m.m.

NGO Fulcrum

NGO Fulcrum hjälper LGBTQI+ personer i Ukraina med möjligheter och mänskliga rättigheter.

”Just nu är det såklart en direkt allmän fara som sträcker sig över hela landets befolkning. Men vi vet historiskt att hbtqi-personer kommer att vara extra sårbara vid en väpnad konflikt”, säger RFSL:s Ukraina-expert från organisationens internationella enhet, Natia Gvianishvili, till tidningen QX.

© 2023 HelpUkraina.se