Här hittar du som flyr från Ukraina information om kurser för att lära dig svenska, värdera din utbildning från Ukraina för att söka jobb och hur dina barn kan gå i svensk skola.

BEDÖMING AV UTLÄNDSK UTBILDNING

Många arbetsgivare vill anställa dig som flyr från Ukraina. Universitets- och högskolerådet hjälper dig att veta vad din utbildning motsvarar i Sverige.

LÄR DIG DIGITALA TJÄNSTER

I Sverige sköts fler ärenden på Internet med hjälp av digitala tjänster än i andra länder. Med Googles och Arbetsförmedlingens korta digitala kurser kan du lära dig att hantera dessa digitala tjänster.

ORDLISTA

Underlätta din förståelse genom att lära dig dessa ord och betydelser i kontakt med Migrationsverket.

SKOLA FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar.

språkkurser

Att kunna svenska är en bra ingång till jobb, vänner och svenska samhället. Många studieförbund erbjuder därför gratis språkkurser:

© 2023 HelpUkraina.se